خونریزی لثه ها در دوران بارداری:

احتمالا متوجه شده اید که اثه های قرمز و متورمی دارید و حتی ممکن است زخمی،حساس یا موقع مسواک زدن یا نخ دندان کشیدن ،مستعد خونریزی باشند .طبق معمول کار هورمون های بارداری است که این بار لثه هارا تحریک می کند وبا تغییر واکنش نسبت به باکتری پلاک های دندانی ،باعث میشود لثه ها ورم کند (التهاب لثه ها).این هورمون ها همچنین باعث میشوند ،گرفتگی مزمن بینی و حتی خون دماغ را در این دوران تجربه کنید .احتمالا متوجه یک برجستگی کوچک روی لثه تان میشوید که به آن تومور بارداری میگویند .قبل از آنکه نگران شوید ،در نظر داشته باشیدکه این زوائد بی خطر ،ترسناک نام گذاری شده اند اما کاملا بی ضرر و بی درد هستند.اگر از آنها دارید ،خودش بعد از زایمان از بین می رود.

مراقبت دندانی:

بهداشت دهانی خوب مقدار زیادی تورم لثه ها ،خونریزی و دردناکی آن نواحی را کاهش میدهدکه شامل:مراقبت دندانی منظم و پیشگیرانه،مسواک زدن حداقل دو بار در روز و با ملایمت نخ دندان کشیدن یک بار در روز است.