ندا احمدی
متخصص مامایی کارشناس مراقبت های بارداری

 

ندا احمدی - کارشناس مامایی

 • موسس مرکز مشاوره مامایی ندای مادر (اولین مرکز مشاوره و کلینیک مامایی در شهر اندیشه و شهریار)
 • عضو انجمن تحقیقات حجامت ایران
 • حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
 • دارای مدرک مربیگری کلاس های آمادگی دوران بارداری
 • مامای همراه و مدرس کلاس های آمادگی دوران بارداری و زایمان
 • مربی سلامت شهرداری مناطق 22 و 5 تهران
 • تالیف کتاب "درباره بیماری ایدز بیشتر بدانیم"
 • مدرک بین المللی ماساژ کلاسیک روسی 2018 و کاربرد آن در بارداری و نوزاد
 • مدرک بین المللی ماساژ کلاسیک سوئدی  و کاربرد آن در بارداری و نوزاد 2018
 • مدرک بین المللی دوره آناتومی ماساژ   2018
 • مدرک بین المللی دوره فیزیولوژیک ماساژ   2018

 

سوابق علمی و حرفه ای ندا احمدی

 • دوره آموزشی تخصصی مربیگری آمادگی دوران بارداری و زایمان
 • دوره آموزشی کارگاه CPR در دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دوره طب سنتی (حجامت عام و خاص و بادکش تر ، گرم و خشک) در موسسه انجمن تحقیقات حجامت ایران
 • موسس اولین مرکز مشاوره مامایی شهریار
 • دوره اصول کاربرد طب سوزنی در مامایی در سازمان نظام پزشکی تهران
 • دوره تغذیه و ورزش های دوران بارداری در سازمان نظام پزشکی تهران
 • دوره آموزشی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار  
 • دوره آموزشی فنیل کتون اوری و مشاوره ژنتیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی مشاوره تنظیم خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی آموزش کوتاه مدت مانا(سوانح و حوادث) در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر و طرح هم اتاقی مادر و نوزاد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی مراقبت های ادغام یافته کودک سالم در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی بیماری سل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی کارگاه بهداشت مدارس در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی آنفلوانزای نوع A در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی بیماری تالاسمی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی نقش تغذیه در بهبود شیوه زندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • دوره آموزشی بیماری سرخک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
 • همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه سراسری علوم پزشکی سبزوار و تهیه پروپوزال با موضوع رترو ویروس HIV و CD4 Cell زیر نظر استاد راهنما جناب آقای دکتر حسین معلایی
 • انتشار مقاله با موضوع باید ها و نبایدهای حجامت در هفته نامه 7 روز زندگی
 • انتشار مقاله با موضوع تاثیر زالو بر جوش های صورت در هفته نامه 7 روز زندگی

سوابق علمی و حرفه ای

دوره آموزشی تخصصی مربیگری آمادگی دوران بارداری و زایمان دوره آموزشی کارگاهCPR در دانشگاه علوم پزشکی همدان
دوره طب سنتی )حجامت عام و خاص و بادکش تر ، گرم و خشک( در موسسه انجمن تحقیقات حجامت ایران موسس اولین مرکز مشاوره مامایی شهریار
دوره اصول کاربرد طب سوزنی در مامایی در سازمان نظام پزشکی تهران دوره تغذیه و ورزش های دوران بارداری در سازمان نظام پزشکی تهران
دوره آموزشی مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی فنیل کتون اوری و مشاوره ژنتیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی مشاوره تنظیم خانواده در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی آموزش کوتاه مدت مانا)سوانح و حوادث( در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر و طرح هم اتاقی مادر و نوزاد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی مراقبت های ادغام یافته کودک سالم در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی بیماری سل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی کارگاه بهداشت مدارس در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی آنفلوانزای نوعA در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی بیماری تالاسمی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی نقش تغذیه در بهبود شیوه زندگی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
دوره آموزشی بیماری سرخک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار
همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه سراسری علوم پزشکی سبزوار و تهیه پروپوزال با موضوع رترو ویروسHIV و CD4 Cell زیر نظر استاد راهنما جناب آقای دکتر حسین معلایی
انتشار مقاله با موضوع باید ها و نبایدهای حجامت در هفته نامه 7 روز زندگی
انتشار مقاله با موضوع تاثیر زالو بر جوش های صورت در هفته نامه 7 روز زندگی
دارای مدرک بین المللی انواع مختلف ماساژ